Photo of Litvinskaite, Daiva

Daiva Litvinskaite, PhD

Visiting Lecturer

Polish, Russian, and Lithuanian Studies

Pronouns: She/Her/Hers

Contact

Building & Room:

1620 UH

Address:

601 S. Morgan St.

Selected Publications

Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje [From Object to Subject: Body in Lithuanian Women’s Writing], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.

Daiva Litvinskaitė, Aurelija Tamošiūnaitė „Database of Private Written Lithuanian Language
(AKdb): Its Origin and First Works“, Archivum Lithuanicum 13, 2012, p. 399-405.

“Poetry of Lithuania.” Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Ed. Roland Greene, Stephen Cushman, Princeton University Press, 2012, p. 809-811.

“The Postcolonial Subject in Vytautas Martinkus’ Novel.” Lituanus, Volume 54, Nr. 3, p. 50–60. Violeta Kelertas, ed. Chicago, Illinois, 2008.

“Uptono Sinclairio romanas The Jungle (1906) lietuviškai: Vinco Daukšio vertimas Raistas (1908)” [Recasted Translation of the Jungle (1906) by Vincas Daukšys]. Archivum Lithuanicum, Volume 8, p. 243–260. Giedrius Subacius, ed. Publishing House Harrassowitz Verlag, Germany, 2006.

“Medūza grūmoja Dzeusui: moteris Ričardo Gavelio kūryboje” [Medusa Menaces Zeus: Woman’s
Image in Ričardas Gavelis’s literary works]. Metmenys, Volume 86, Violeta Kelertas, ed. p. 80-95,
2006.

“Sotus vilkas ar sveika avelė: lietuvių literatūros istorijos anglakalbiams” [Overview of Lithuanian Literature History Books for English Language Speakers]. Metmenys, Volume 85, Violeta Kelertas, ed. p. 131-146, 2005.

“Kirilikos Евангелiесъ (1865) rašyba: Laurynas Ivinskis ir Jonas Krečinskis” [Ortography of Евангелiесъ (1865) Book: Laurynas Ivinskis and Jonas Krečinskis]. Archivum Lithuanicum, Volume 7, p. 123-138. Giedrius Subacius, ed. Publishing House Harrassowitz Verlag, Germany, 2005.

“Jeronimo Kiprijono Račkauskio knygų Munkos Viešpaties (1857), Vadovo į dangų (1857) ir Balso Dievo (1858) kalbos ypatumai” [Linguistic Features of the Books Munką Wieszpaties (1857), Wadowas į dangų (1857), Bałsą Diewa (1858) by Jeronimas K. Račkauskis]. Archivum Lithuanicum, Volume 6. Giedrius Subacius, ed. Publishing House Harrassowitz Verlag, Germany, 2004.

Education

Ph.D., Slavic & Baltic Languages and Literatures, The University of Illinois at Chicago, 2010
M.A., Slavic and Baltic Languages and Literatures, The University of Illinois at Chicago, 2005
B.A., Lithuanian Language and Literature, University of Vytautas Magnus, 2002

Research Currently in Progress

Associate Editor of Lithuanian Quarterly Journal "Lituanus." Researching contemporary Lithuanian women's literature.